Інтегроване навчання вишуканому стилю мовлення

Сьогодення вимагає від майбутнього правозахисника не лише фахових знань і навичок, а й уміння правильно і гарно спілкуватися з колегами, рідними, коректно і переконливо вести дискусію, цікаво і грамотно будувати свій виступ перед аудиторією.

Одним із видів красномовства, яке вчить вишуканому, толерантному, переконуючому мовленню є релігійне красномовство. Саме щоб розкрити причини виникнення літературного жанру – ареалогії та охарактеризувати різні види проповіді як основного жанру церковного ораторства на заняття з дисципліни риторика була запрошена регент Сумської парафії Римсько-католицької церкви Арутюнян І.С.

Вона фахово донесла до студентської аудиторії суть церковно-богословського красномовства, котре приділяє значну увагу змісту і формі промови, проповіді, духовної бесіди, зокрема виховує людину в дусі християнської поведінки відносно ближнього, самого себе, у тому числі через вишуканість стилю мовлення, його багатство, ясність, експресивність тощо.

Студенти усвідомили, що талант оратора — це велика праця над удосконаленням свого власного мовлення, це постійний пошук чогось нового у сфері риторики.