Правові дебати «Верховенство права в світлі української реформи»

Професор кафедри юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ Горобець Н.О., доцент цієї ж кафедри Садикова Я.М. та викладач Страшок Євген Володимирович провели серед студентів 1-3 курсів правові дебати на тему «Верховенство права в світлі української реформи».

Дебати пройшли в жвавому обговоренні актуальної теми верховенства права в Україні. Студенти доводили, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала  відображення в Конституції України. Захід було проведено у рамках вивчення питань принципів права з дисциплін цивільне право, цивільний процес та кримінальний процес.