Загальна інформація

СУМСЬКА ФІЛІЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Сумська філія ХНУВС здійснює свою освітню діяльність за спеціальністю 081 Право.

Навчальний заклад готує фахівців на підставі рішення Акредитаційної комісії України від 30.05.2013 р. № 104 та Ліцензії МОН України Серія АЕ № 285242 від 18.09.2013 р.

Сумська філія ХНУВС здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання на базі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст» («молодший бакалавр» ) та «бакалавр».

За роки свого існування навчальний заклад випустив понад 3 тисячі висококваліфікованих спеціалістів, які працюють у судах, прокуратурі, органах  державної влади, юстиції, внутрішніх справ, служби безпеки, на підприємствах, в установах, організаціях усіх рівнів і підпорядкувань.

Освітній процес забезпечують 33 висококваліфікованих, досвідчених викладачів (з них 3 доктори наук та 22 кандидати наук), які мають значний педагогічний досвід, наукові доробки у відповідній галузі права, володіють методикою проведення різних форм занять зі студентами, що дає змогу на високому рівні забезпечувати підготовку фахівців-правознавців. Викладачі філії постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня захищаючи дисертації та отримуючи вчені звання.

Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ тісно співпрацює із закордонними вищими навчальними закладами та приймає активну участь у наукових заходах, що проводяться ними. На базі Сумської філії функціонує представництво Європейської Асоціації студентів-юристів (ELSA) та Сумський осередок Ліги студентів Асоціації правників України.

До послуг викладачів та студентів діє бібліотека, фонд якої налічує понад 65 тис. примірників, комп’ютерний центр із виходом до міжнародної мережі «Internet», спеціалізовані навчальні кабінети. Науково-педагогічним складом філії постійно впроваджуються новітні технології, такі як on-line джерела: електронні бібліотеки, Web-форуми, телелекції, Web-сайти університетів, on-line бази даних та бази даних на CD.

Також до послуг студентів Сумської філії ХНУВС два навчальних корпуси з добре оснащеними аудиторіями. Поряд з навчальними корпусами функціонує студентський гуртожиток. Здоров’ям студентів опікується медичний пункт.

В університеті створені умови для ефективного навчання та змістовного відпочинку. Діє студентське самоврядування, що дає змогу ефективно вирішувати актуальні спірні питання стосовно навчання та побуту. З метою координації науково-дослідної роботи у філії функціонує наукове товариство студентів. Осередком духовного та естетичного розвитку студентів є Центр студентського дозвілля, де талановита молодь може реалізувати себе в різних напрямках.

На базі Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ з 2004 року працює юридична клініка, діяльність якої спрямована на удосконалення теоретичних знань та отримання практичних навичок студентами 3-5 курсів шляхом надання юридичної допомоги малозабезпеченим верствам населення.

Протягом навчання студенти філії щорічно проходять навчальні та виробничі практики в усіх ланках судової та правоохоронної системи, що дає змогу визначитися з подальшим працевлаштуванням. Бажаючі студенти мають змогу навчатися на військовій кафедрі.

Студенти Сумської філії ХНУВС неодноразово відзначалися на різноманітних національних та міжнародних форумах та конференціях. Їхні знання та вміння підтверджені нагородами.

Свідченням висококваліфікованої підготовки фахівців-правознавців є попит випускників Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ серед роботодавців та практично стовідсоткове їх працевлаштування.

Для вступу до Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ на денну та заочну форми навчання на базі повної загальної середньої освіти необхідно скласти зовнішнє незалежне оцінювання з наступних предметів:

-   українська мова і література;

-   історія України;

-   іноземна мова або математика.

 Для оформлення навчальних справ абітурієнти  подають наступні  документи:        

1. Заява на ім’я ректора Харківського національного університету  внутрішніх справ (бланк видається філією).

2. Характеристика.

3. Документ про освіту (атестат, диплом) в оригіналі або його завірена копія.

4. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти в оригіналі:

  - історія України – не менше 100 балів,

  - українська мова та література – не менше 100 балів,

  - іноземна мова або математика – не менше 100 балів.

5. Медична довідка за формою 086-о, довідка про щеплення, флюорографія (окремо).

6. Фотокартки на матовому  папері, без  куточку, розміром :

  - 3х4 - 8 шт.,

7. Ксерокопія  паспорта.

8. Ксерокопія ідентифікаційного коду.

9. Паперова папка формату А-4 із зав’язками.

10. 6 поштових конвертів з марками.

 

Прийом документів розпочинається з 12 липня 2017 року

Детальнішу інформацію можна отримати за адресою:

 

40000 м. Суми, вул. Миру, 24.

Тел. (0542) 33-03-18, (0542) 33-51-71

Веб-сайт: sfnuvs.sumy.ua