Навчально-методичні розробки

 

 Василенко Валентина Анатоліївна

1.Василенко В.А. Юридична термінологія. Робочий зошит для виконання практичних завдань та самостійної роботи студентів денної форми навчання. – Суми : Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, 2015. – 90 с.

2.Василенко В. Українська мова (за професійним спрямуванням). Професійна комунікація. Навчальний посібник. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2014. – 200 с.

3. Василенко В.А, Ляшенко І. В. Legal English: Англійська мова юридичного спрямування: навч.посіб. / В. А. Василенко, І. В. Ляшенко. – К.: Кафедра, 2013. –396 с. ISBN 978-966-2705-49-2 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-14414 від 20.09.2013)

4. Василенко В. А., Ляшенко І. В., Сергієнко Т. М.  Law in English: Закон англійською мовою: навч. посіб. з англ. мови юридичного спрямування / В. А. Василенко, І. В. Ляшенко, Т. М. Сергієнко. – К.: Кафедра, 2013. – 416 с. ISBN 978-966-2705-48-5  Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-14930 від 02.10.2013)

5. Василенко В.А Культура усного ділового спілкування. Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів / В. А. Василенко. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2012. – 162с.

6. Василенко В.А., Герман В.В. Академічна риторика: Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів / В. А. Василенко, В.В. Герман. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2011. – 276 с. (Рекомендовано МОНУ як навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів (лист від 25.01.11 № 1/11-627)

7. Василенко В.А. Ораторське мистецтво. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / В. А. Василенко. - Суми: СФ ХНУВС, ФОП Наталуха А.С., 2009.  64 с.

8. Василенко В.А. Українська мова професійного спрямування. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / В. А. Василенко. - Суми: СФ ХНУВС, ФОП Наталуха А.С., 2009.  59 с.

Геращенко Тетяна Григорівна

1. Геращенко Т.Г. Болонський процес та вища школа: навчальний посібник / Т.Г. Геращенко – Суми: Університетська книга, 2012. – 91 с.

2. Геращенко Т.Г. Соціологія: навчальний посібник / Т.Г. Геращенко – Суми: Університетська книга, 2011. – 157 с.

3. Геращенко Т.Г. Болонський процес та вища школа: навчальний посібник / Т.Г. Геращенко – Суми: СФ ХНУВС, 2011. – 80 с.

4. Геращенко Т.Г. Філософія: Філософія: навчально-методичний комплекс / Геращенко Т.Г. – Суми: СФ ХНУВС, 2010. – 25 с.

5. Геращенко Т.Г. Соціологія: Соціологія: навчально-методичний комплекс / Геращенко Т.Г. – Суми: СФ ХНУВС, 2010. – 29 с.

6. Геращенко Т.Г. Болонський процес та вища школа: Болонський процес та вища школа: навчально-методичний комплекс / Геращенко Т.Г. – Суми: СФ ХНУВС, 2010. – 20 с.

Білоус Тетяна Львівна

1. Білоус Т. Л. Долікарська допомога: Робоча навчальна програма / Т. Л. Білоус. – Суми : СФ ХНУВС, 2015. – 20 с. Електронний варіант.

2. Білоус Т. Л. Долікарська допомога: Навчальна програма / Т. Л. 4. Білоус. – Суми : СФ ХНУВС, 2015. – 12 с. Електронний варіант.

3. Білоус Т. Л. Педагогічні та соціально-педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх працівників ОВС до роботи в екстремальних умовах / монографія / Білоус Т. Л., Клімова С. М., Лазаренко О. О., Лукаш С. С., Трубавіна І. М., Тюріна В. О. // за ред. Трубавіної І. М. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2015. – 174 с.

4. Білоус Т. Л. Методичні рекомендації щодо формування професійної готовності до роботи в екстремальних умовах у майбутніх працівників ОВС // за ред. С. С. Лукаша. – Суми : ФОП Наталуха А. С., 2014.  44 с.

5. Білоус Т. Л. Фізичне виховання: Навчальна програма / Т. Л. Білоус. − Суми : СФ ХНУВС, 2013. – 60 с.

6. Білоус Т. Л. Фізичне виховання: Робоча навчальна програма / Т. Л. Білоус. – Суми : СФ ХНУВС, 2013. – 88 с.

7. Білоус Т.Л. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фізичне виховання»: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т.Л. Білоус. – Суми : 2008. – 168 с.

Кононенко Тетяна Петрівна

1. Кононенко Т.П. Фізичне виховання: Фізичне виховання: навчально-методичний комплекс / Т.П. Кононенко. – Суми: СФ ХНУВС: 2010. – 21 с. - Електронний варіант.

Сергієнко Анастасія Вікторівна

1. Сергієнко А.В. Німецька мова: Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька): навчально-методичний комплекс / А.В. Сергієнко – Суми: СФ ХНУВС, 2010. – 23 с. – Електронний варіант.

2. Сергієнко А.В. Німецька мова: Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька): навчально-методичний комплекс / А.В. Сергієнко – Суми: СФ ХНУВС, 2010. – 20 с. – Електронний варіант.

Фісенко Андрій Вікторович

1. Фісенко А.В. Фізичне виховання: Фізичне виховання: навчально-методичний комплекс / А.В. Фісенко. – Суми: СФ ХНУВС: 2010. – 21 с. - Електронний варіант