День кафедри гуманітарних дисциплін

У бібліотеці філії для викладацького складу кафедри гуманітарних дисциплін було проведено День кафедри, метою якого стала популяризація діяльності бібліотеки, ознайомлення з її новими можливостями та послугами.

У рамках Дня кафедри у залі періодичних видань бібліотеки університету презентована виставка книжкових видань із фонду книгозбірні, що включає підручники, навчальні посібники, енциклопедії, довідники, словники (всього 160 видань) з таких дисциплін: українська мова професійного спрямування; культура професійного мовлення; іноземна мова.

 

 

Хочеться відзначити велику зацікавленість та ініціативу в проведенні цих заходів з боку завідувача кафедри, кандидата гуманітарних дисциплін, старшого наукового співробітника Демиденко Надії Михайлівни. Тільки така двостороння діяльність забезпечує максимальну ефективність проведеної роботи, досягає поставлених цілей. Така співпраця допомагає орієнтуватися викладачам та студентам у величезному інформаційному просторі, швидше й ефективніше знаходити важливу інформацію.

 

 

Під час спілкування викладачів і фахівців бібліотеки активно обговорювалась тема книгозабезпечення навчальних дисциплін і необхідність залучення до бібліотечного фонду літератури з нових та актуальних тем. Особлива увага була зосереджена на необхідності використання та додаткового комплектування електронними навчальними, навчально-методичними матеріалами, новими підручниками та посібниками з даних дисциплін, поповнення Репозиторію (Відкритого електронного архіву) ХНУВС – KhNUIAIR. Викладачі Василенко В.А. кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри, старші викладачі Сергієнко А.В., Самойлова Ю.І. надали свої пропозиції та побажання щодо подальшої співпраці в форматі «бібліотека-кафедра».

У свою чергу бібліотека презентувала весь комплекс інформаційно-пошукових можливостей, ресурсів та послуг як для викладачів, так і для студентів.

Бібліотека і надалі буде вдосконалювати свою інформаційно-бібліографічну роботу, оскільки основним її завданням є просування книги і популяризація читання.