Інтегроване заняття в бібліотеці

14 вересня в читальній залі бібліотеки Сумської філії було проведено інтегроване заняття для студентів 1-го курсу денного відділення (молодші спеціалісти) з предмету «Вступ до правових досліджень» за темою: «Бібліографічний опис законодавчих та нормативних актів».

Завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Демиденко Надія Михайлівна провела вступну лекцію, а бібліотекар Троян Любов Михайлівна ознайомила студентів з прикладами оформлення бібліографічних описів джерел, згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Студенти мали змогу попрацювати з першоджерелами та закріпити свої знання на практиці.