Канцелярія

Канцелярія є структурним підрозділом Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, який забезпечує належний рівень діловодства всіх підрозділів та філії в цілому. До її складу входять – діловод та секретар-друкарка.

Основними завданнями канцелярії Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ є:

- ознайомлення з документами, наказами, розпорядженнями Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Харківського національного університету внутрішніх справ, органів державної влади тощо;

- контролювання своєчасного виконання документів і доручень;

- формування листування та забезпечення підготовки наказів щодо організації та проведення навчання студентів та слухачів;

- ведення обліку студентів та слухачів;

- інша робота, пов’язана з організацію навчального процесу та веденням діловодства.