Виховна робота

В основу організації виховного процесу студентів денної форми навчання  Сумської філії покладено Концепцію виховної роботи  ВНЗ МВС України і здійснюється згідно з планом виховної роботи ХНУВС та з планом виховної роботи Сумської філії.

Процес виховання передбачає формування у студентів світоглядної, політико-правової, морально-естетичної культури, патріотизму, гуманізму, дисциплінованості, ініціативи. Тому з метою більшої ефективності виховного процесу та з метою забезпечення формування життєдієвої різносторонньої особистості виховна робота проводиться  за напрямками: правове, національно-патріотичне, морально-естетичне виховання, соціально-психологічна робота,  та організація дозвілля студентської молоді.

Одним з головних напрямків виховної роботи філії є правове виховання, яке направлене на формування у студентів поваги до конституційно-правової побудови країни, інститутів держави, дотримання вимог Конституції України і законів, що стоять на сторожі прав та інтересів громадян. Спілкування  студентів з особами, котрі щоденно займаються правоохоронною практикою, пошуком оптимальних рішень на основі закону, безумовно, сприяє реальному сприйманню суті і значимості правових норм.

При Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ є студентський клуб, де  працює  вокальний гурток сучасної пісні під керівництвом досвідченого музиканта та співака Стриженка Євгена Олександровича. 

Вагому  роль у виховній роботі відіграють органи студентського самоврядування, що мають за мету забезпечити   виконання студентами  обов’язків та захисту своїх прав, сприяти гармонійному розвитку  та формуванню навичок майбутнього організатора, керівника.

 

Завантажити план на 2016-2017 н.р.