Представник Сумської філії ХНУВС взяла участь у ХІ Тодиківських читаннях

В Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбулася Міжнародна наукова конференція «Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст» (ХІ Тодиківські читання). У даному заході взяла участь доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ Вікторія Олегівна Панкратова.

Даний захід був присвячений пам’яті видатного науковця Юрія Миколайовича Тодики. Він був автором десятків монографій, навчальних підручників, статей.

На конференції обговорювалися актуальні питання конституційного права, зокрема: «Конституційно-правова еволюція прав людини»; «Теоретико-правові аспекти забезпечення та захисту виборчих прав»,  «Права людини в сучасних конституціях»,  «Органи публічної влади у механізмі реалізації та захисту прав людини в Україні».

Актуальна тематика, жваві дискусії, доречні репліки зробили даний захід надзвичайно інформативним та цікавим.