Засідання вченої ради

У Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ відбулося чергове засідання вченої ради.

Серед питань, які розглядалися під час засідання, –

про кадрове забезпечення науково-педагогічними працівниками у Сумській філії ХНУВС;

про діяльність юридичної клініки «Правова допомога»;

звіти здобувачів вченого звання доцента кафедри та наукового ступеня кандидата та доктора наук щодо стану виконання плану роботи над дисертаційними дослідженнями.

Крім того, заслухали і ряд поточних питань.

Головував на засіданні директор Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Сергій Станіславович Лукаш, котрий детально проаналізувала виконання рішень Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ та організацію та здійснення заходів профорієнтаційної роботи у Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ.