Структура філії

Cумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ має у своєму складі відділ навчально-методичної роботи, три кафедри: юридичних дисциплін, гуманітарних дисциплін, соціально-економічних дисциплін; бібліотеку, бухгалтерію, відділення кадрового забезпечення, канцелярію, гуртожиток, студентський клуб, медичний пункт та господарську частину.

Керує повсякденною діяльністю філії начальник, який має двох заступників.

Колегіальним органом для вирішення основних питань організації навчально-методичної, науково-дослідної, виховної та просвітницької, кадрової та фінансово-економічної діяльності філії є вчена рада Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, робота якої регламентується законом України «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти, нормативно-правовими актами МВС України та МОН України, Статутом Харківського національного університету внутрішніх справ, Положенням про вчену раду філії, планом роботи Вченої ради ХНУВС та планом роботи вченої ради філії.

Зважаючи на чинні нормативні вимоги щодо організації діяльності вчених рад ВНЗ, персональний склад вченої ради Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ становить 19 осіб, серед яких 4 доктори наук, 6 професорів; 8 кандидатів наук, доцентів.