Студентський парламент

Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації.

Студентське самоврядування у Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ представлене Студентським парламентом, що своєю діяльністю сприяє удосконаленню навчально-виховного процесу, підвищенню якості навчання, вихованню духовності та культури студентів.

Студентський парламент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту»,  постановами Верховної Ради України, указами Президента України, дорученнями та  наказами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки України, Статутом Харківського національного університету внутрішніх справ, Положенням про Сумську філію Харківського національного університету внутрішніх справ, Положенням про органи студентського самоврядування філії.

У своїй роботі Студентський парламент Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ тісно взаємодіє з  адміністрацією, відділенням кадрового забезпечення  філії, зі студентським активом та молодіжними громадськими об’єднаннями  міста Суми.

Студентський парламент філії, як виконавчий орган студентського самоврядування,  формується з представників студентського активу, які очолюють  сектори за напрямками діяльності: навчально-науковий, організаційно-масовий, спортивно-оздоровчий, інформаційний та громадський. Кожен сектор має свою програму та план роботи.

 

Склад