Завдання Сумського осередку Ліги студентів АПУ

  • Проведення для студентів правників тренінгів, семінарів, конференції, правничих шкіл, присвячених актуальним питанням національного, міжнародного права та права ЄС.
  • Організація та проведення юридичних конкурсів та змагань з різних галузей права в Україні.
  • Організація та проведення наукових, культурних та інших заходів, що мають на меті об’єднання студентів-правників.
  • Збирання, систематизація професійної інформації та розповсюджування її серед членів Ліги студентів АПУ.
  • Сприяння опублікуванню у юридичних виданнях дослідницьких і наукових робіт студентів у сфері права.
  • Встановлення міжнародних стосунків зі студентами-правниками та правничими студентськими організаціями іноземних держав.
  • Сприяння участі студентів праників у міжнародних правничих заходах, навчанню закордоном.
  • Сприяння та допомога студентам у проходженні стажування та працевлаштування в провідних юридичних установах України.
  • Реалізація соціальних програм, проведення правоосвітянських заходів, надання правової допомоги населенню