Правовий тренінг «Дотримання європейських стандартів захисту прав у цивільному судочинстві»

 

14 квітня 2015 року на базі Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ в рамках роботи Сумського осередку Ліги студентів Асоціації правників України був проведений правовий тренінг «Дотримання європейських стандартів захисту прав у цивільному судочинстві».

 

Тренінг проводила Лебединець Наталія Іванівна, адвокат, практикуючий юрист, яка працює за фахом з 2000 року та спеціалізується на цивільних та сімейних справах.

Тему тренінгу було обрано з урахуванням того, що шлях євроінтеграції, який обрано Україною, обумовлює необхідність приведення усіх галузей законодавства до «євростандартів». Це безпосередньо стосується вироблення загальних засад здійснення судочинства, які б відповідали європейській практиці. Стандарти захисту прав людини, викладені в ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року. Практично всі європейські держави є учасниками Європейської конвенції з прав людини. Відповідно до ст. 6 Конвенції кожен має право на справедливий і публічний розгляд справи в розумний строк незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону.

Тренінг же як форма спілкування та навчання передбачає створення неформального, невимушеного спілкування учасників тренінгу, яке відкриває групі безліч варіантів розв’язання проблеми, сприяє розвитку групової динаміки, міжособистісних взаємин і норм у групі, заради якої вона зібралася або була сформована.

Ціллю правового тренінгу була систематизація знань щодо європейських стандартів захисту прав людини в цивільному судочинстві; вироблення розуміння змісту стандартів захисту прав людини.

Учасники тренінгу були забезпечені роздатковим матеріалом і мали можливість отримати не лише загальну інформацію про дотримання європейських стандартів захисту прав людини у цивільному судочинстві, а й на прикладах конкретних справ розібратися з проблемами, які виникають під час здійснення представництва або захисту прав та інтересів осіб в цивільному процесі.

 

Висловлюємо щиру вдячність Наталії Іванівні та сподіваємосяна подальшу співпрацю!