Відділення кадрового забезпечення

Відділення кадрового забезпечення є структурним підрозділом Сумської філії ХНУВС. До його складу  входять –  завідувач, провідний спеціаліст, психолог, два старших інспектори та художник. Відділення кадрового забезпечення організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними планами у взаємодії з іншими структурними підрозділами філії та Харківського національного університету внутрішніх справ.

Основними напрямками відділення кадрового забезпечення є кадрова, виховна робота та психологічне забезпечення працівників, студентів та слухачів Сумської філії ХНУВС.

 

Основними завданнями роботи відділення кадрового забезпечення філії з напрямку кадрового забезпечення є:

  • своєчасне забезпечення філії персоналом необхідної якості і кількості;
  • забезпечення умов реалізації прав і обов’язків працівників, що передбачені трудовим законодавством;
  • раціональне використання кадрового потенціалу;
  • формування і підтримка ефективної роботи структурних підрозділів філії;

 

 

з напрямку виховної роботи:

  • впровадження нових підходів виховних систем, форм і методів виховання, які відповідають потребам розвитку особистості студентів та слухачів, спрямовані на реалізацію їхніх розумових і фізичних здібностей;
  • планування, організація та проведення культурно-масової роботи серед студентів та співробітників філії;
  • забезпечення художнього оформлення культурно-масових заходів, виготовлення поліграфічної продукції;
  • у цьому напрямку працівники відділення активно співпрацюють з вихователем гуртожитку та завідувачем клубу.

 

з напрямку психологічного забезпечення працівників, студентів та слухачів філії:

  • забезпечення психологічного супроводження діяльності співробітників, студентів та слухачів філії шляхом організації та проведення психологічних консультацій, психодіагностичної, психопрофілактичної роботи;
  • ужиття заходів щодо підтримання на належному рівні соціально-психологічного мікроклімату у структурних підрозділах та колективах студентів і слухачів філії.