Відділення фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

Завідувач відділення
фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
Васильчук Світлана Василівна

Відділення фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку є структурним підрозділом Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, основними завданнями якого є:

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності філії та складення звітності;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті  бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань,  здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.